Finansowanie

erste leasingCNC Industry we współpracy ze spółką Erste Leasing oferuje różne warianty planów finansowych, umożliwiających nabycie środków trwałych niezbędnych do działania firmy.

Dzięki leasingowi można zdobyć technologie, maszyny i urządzenia na potrzeby przemysłu i handlu, takie jak maszyny CNC, przecinarki, spawarki, a także maszyny budowlane, sprzęt podnośnikowy i transportowy.
Jest to długoterminowy wynajem ruchomości, a wraz z wygaśnięciem stosunku umownego klient ma prawo pierwokupu do danego przedmiotu za z góry uzgodnioną cenę kupna.

Zalety leasingu finansowego
 • nie jest konieczny jednorazowy wydatek finansowy na zakup danej rzeczy - pozwala zaoszczędzić własne środki finansowe
 • rozłożenie spłat na dłuższy okres, a tym samym obniżenie presji na cash flow klienta
 • nierównomierna wysokość rat, w zależności od dochodów klienta
 • raty stałe i zmienne
 • wpłaty w CZK lub w EUR
 • opłata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodów w ujęciu podatkowym
 • możliwość odliczenia VAT od całej raty leasingu
 • leasing finansowy stanowi pozycję pozabilansową
 • szybkie i proste zawarcie umowy leasingu
 • szybsze odzwierciedlenie wartości finansowanego przedmiotu w kosztach
 • korzystniejsze ubezpieczenie przez spółkę-córkę S SERVIS s.r.o.
Minimalny okres trwania leasingu finansowego w zależności od grupy klasyfikacji środków trwałych (KŚT)
 • 1 grupa KŚT - 36 miesięcy
 • 2 grupa KŚT - 54 miesiące
 • 3 grupa KŚT - 114 miesięcy

maszyna cnc finansowanieKredyt handlowy

Najbardziej popularny produkt w zakresie finansowania inwestycji i planów biznesowych. Dotyczy jednorazowych zakupów środków trwałych na własność klienta.
Kredyt handlowy umożliwia nabycie technologii, maszyn i urządzeń na potrzeby przemysłu i handlu, takich jak maszyny CNC, przecinarki, spawarki, a także maszyny budowlane, sprzęt podnośnikowy i transportowy.
Klient jest właścicielem nabywanych środków trwałych i dokonuje ich odpisów amortyzacyjnych. Spółka leasingowa udziela wówczas klientowi wyłącznie środków finansowych celem nabycia przez niego potrzebnych środków trwałych, przy czym może dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek dostawcy.

Zalety kredytu handlowego
 • nie jest konieczny jednorazowy wydatek finansowy na zakup danego środka
 • sfinansowanie nawet 100% ceny nabycia środka bez VAT
 • klient wprowadza zakupiony przedmiot do własnych środków trwałych
 • brak minimalnego okresu spłaty kredytu
 • optymalizacja cash-flow z opcją nieregularnego kalendarza płatności, w zależności od cash-flow
 • raty stałe i zmienne
 • jednorazowe odprowadzenie VAT na wstępie - od ceny kupna - raty nie są obciążone VAT
 • przedmiot finansowania stanowi jednocześnie zabezpieczenie dla przyznanego finansowania
 • szybkie i proste zawarcie umowy finansowania
 • ubezpieczenie opłacane w ratach

WYSTARCZY DO NAS NAPISAĆ ...


antispam
Zadejte text z obrázku